Chính sách bảo mật

Bằng cách truy cập và sử dụng topshop-eu.com bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.

topshop-eu.com cam kết mạnh mẽ để bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi, đọc nội dung của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp chính sách bảo mật này để cho bạn biết về những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin này.

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần phải thu thập một số thông tin liên quan đến chuyến thăm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân như tên và email. Nói cách khác, chúng tôi không biết bạn là ai trong chuyến thăm của trang web của chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách truy cập của chúng tôi

Cũng giống như các trang web khác, chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin chi tiết của bạn bao gồm địa chỉ IP của bạn, trình duyệt mà bạn sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi, trang mà gọi bạn đến trang web của chúng tôi và thời gian mà bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để nhớ sở thích của bạn và nhận ra máy tính của bạn hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập website của chúng tôi trong tương lai.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin này

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn được sử dụng chủ yếu để nâng cao kinh nghiệm của bạn khi truy cập vào website của chúng tôi để bạn có thể xem nội dung phù hợp và quảng cáo mà phù hợp với sở thích của bạn. Các thông tin được thu thập bởi các bên thứ 3 như Google Analytics. Topshop-eu không thu thập và lưu trữ thông tin như vậy.

Làm thế nào bạn có thể chọn ra?

Nếu bạn muốn không thấy quảng cáo phục vụ bởi chúng tôi, xin vui lòng xóa cookie của trình duyệt của bạn.

Nếu bạn muốn hạn chế trình duyệt của bạn nhận cookie, bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập các thiết lập của trình duyệt web của bạn. Điều quan trọng là dù cho bạn biết rằng một số tính năng của trang web này có thể không hoạt động nếu bạn chặn cookie.

Những thay đổi chính sách bảo mật

Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi và sửa đổi. Bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi trong chính sách bảo mật này cho thấy bạn chấp nhận những thay đổi.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc về chính sách bảo mật.